Even voorstellen

Wie zijn wij? Wij zijn mannen en vrouwen die als kind of jong volwassene slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik en seksueel geweld. De lichamelijke en psychische gevolgen zijn verwoestend geweest. Het heeft ons veel moeite gekost om de trauma’s die daar het gevolg van zijn geweest, te verwerken. Ook de maatschappelijke gevolgen hebben een grote impact gehad. Zo hebben sommigen van ons een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, huisvestingsproblemen, schuldenproblematiek en relatieproblemen. Het ergste is dat we het lange tijd niet aandurfden om te praten over wat ons is overkomen. Hierdoor raakten we in een isolement.
Net als onze medeburgers streven wij ernaar om gezien en gehoord te worden. Echter moeten wij om dit te kunnen ervaren, extra hobbels nemen. Een daarvan is het durven delen van ons verhaal. Een moeilijke klus. Want het wordt nog steeds als beschamend gezien als je misbruik of een andere vorm van seksueel geweld hebt meegemaakt. Victim-blaming is een hardnekkig fenomeen dat ons het gevoel geeft dat we niet geloofd of erkend worden. De zinnen ‘het zou mij niet zijn overkomen’ of ‘heb je er nog steeds last van?’ of ‘doe nou eens je best om er overheen te komen’ gevolgd door ‘kijk naar wat je wél hebt’, hebben wij allemaal één of meerdere keren in dezelfde of soortgelijke bewoordingen zien komen langskomen.
Door dit soort opmerkingen wordt de indruk gewekt dat we zwak zijn, niet bestand zijn tegen een stootje. Of nog erger, dat wij zelf ook schuldig zijn.
Dat zijn we niet! Integendeel, wij zijn survivors. Wij hebben de negatieve ervaringen door hard werken, door erover te praten en door contacten te hebben met lotgenoten omgezet in een ongelooflijke kracht. Wij zeggen nu: wij mogen er zijn en wij schamen ons niet voor wat ons is overkomen.
In de blogs op deze pagina zullen wij aan het woord komen. Om anderen die daar behoefte aan hebben te empoweren om weer en meer in hun eigen kracht te komen. En om te laten zien wat ons drijft en wat onze dromen zijn.
Wij zijn Lofly buddy’s.