#Understood!

Mensen (slachtoffers, survivors, deskundigen en belangstellenden) aan het woord over het taboe, de ervaringen, de emoties, de wetenschap, en de mens(en) achter seksueel geweld en seksueel misbruik. 

Lydia Brewster - Lofly Advies - hulp na seksueel geweld

Even voorstellen

Even voorstellen Wie zijn wij? Wij zijn mannen en vrouwen die als kind of jong volwassene slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik en seksueel geweld.

Lees meer ┬╗